ความสำเร็จ ไม่ได้มีสูตรสำเร็จ

การทำธุรกิจและการตลาดในปัจจุบันก็เช่นกัน

 

เราทำงานด้วยความหลงใหล และเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกมีความเชื่อมโยง

จึงผสมผสานแนวคิดในทุกศาสตร์เพื่อหาคำตอบในเรื่องนั้น

 

 

Our works come from our passions.

We connect every possibilities of experiences to deliver.

 

We believe that everything round in the world can connect together to creative the most powerful deliver in every industries.

We are eager for challenging works so we can offer even better quality over time.

Come and let us connect with the power of world for you, bon8.

 

 

Explore together


 

 
bon8's 
prestigious passengers
 
 
 
 
 
Passionate
to service
image

Business & Marketing :
Consultant

หากคุณต้องการทีมงานช่วยคิด วิเคราะห์ เป็นที่ปรึกษา ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด วางกลยุทธด้านธุรกิจ สร้างแบรนด์ รวมถึงสนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี bon8 พร้อมตั้งทีมงาน และเชิญวิทยากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาช่วย support ธุรกิจของคุณ

 • Strategy consultant : Business Model, Brand, Innovation, Marketing
 • Human resource management
 • Process improvement : Lean process
 • Technology consult : Health informatic, blockchain & crytocurrency
 • Presentation on stage / Pitching
 • Workshop / interview / Online meeting
image

Digital Marketing :
SEO, SEM, Social Media

เราช่วยคุณวางกลยุทธในการทำการตลาดบนโลก Digital บน platform ยอดนิยมต่าง ๆ ทั้งแบบ Organic และ Paid เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจของคุณกับคนทั้งโลก

 • SEO - White Hat Concept
 • Brand Awareness Campaign
 • Lead Generation Campaign
 • Conversion Campaign
 • e-commerce advertising
 • KOLs, Influencer, Seeding, Facebook group
 • Social listening
 • Brand health check
 • Content creator & creative
 • Platform : Google, YouTube, Facebook, IG, Line, TikTok, Twitter
image

Production :
Creative & Technology

ทั้งงานการตลาด และเทคโนโลยีบนโลก Online จะขาดงาน Creative & Technology ไปไม่ได้ ทีมงานพร้อม support ทุกงาน production และ technology solution

 • Graphic design : Logo, CI, Brochure, Leaflet, Packaging, Label, Mascot, Line Sticker etc.
 • 2D & 3D Animation & Model
 • VDO production : Short & Long
 • Caption & Content Creative
 • Photograph & VDO record
 • Meeting online 
 • Website WordPress & WooCommerce
 • Mobile Application
 • Server service
 • Webmaster
Contact us
 
 
we deliver our heart to your business
 
image
Team Support
image
Keyword Ranking
image
Grow Traffic to Website
image
Lead & Conversion Campaign
image
Support Specialist in your Industry
image
Support you Every Challenge
 
Our projects
to service
NAMI Sushi Bar

type: logo design
customer: NAMI sushi bar
period: 07/2020
premium alcohol dispenser

type: product design
customer: wasuwat co., ltd.
period: 04/2020
premium product shot

type: 3D mockup & label design
customer: RNLK Stylenatta
period: 04/2020

 

portfolio

2D & 3D animation  |  VDO  |  presentation

Company introduction

work: Storyboard, 2D, VDO edition, VO
customer: Diversey Hygience (Thailand) 
period: 01/2021

3D product shot vdo

work: 3D animation
customer: RNLK Stylenatta
period: 05/2020

Stainless Maintenance

work: VDO + Storyboard + Voice Over
customer: Wasuwat co., ltd.
period: 02/2021

Tech2Biz for researcher

work: 2D animation
customer: Tech2Biz
period: 03/2019

a part of COVID-19 animation

work: 2D animation
customer: Ru Soo Flood
period: 04/2020

u-vein on stage

work: presentation
customer: u-vein application
period: 10/2017
by True Digital Park

smart hospital on stage

work: presentation
customer: Samutprakan Hospital
period: 09/2019
Clip on youtube

work: VDO editing
customer: Jirachat clinic, Phayao
period: 02/2020
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy